Technische partner voor solopreneurs

Duurzame IT-gewoonten: Verminder energieverbruik en CO2-uitstoot met slimme digitale keuzes

De afgelopen tijd kwam er een paar keer telkens opnieuw hetzelfde onderwerp onder mijn aandacht, namelijk de duurzaamheid van onze IT-gewoonten. En dat onderwerp wil ik graag ook even onder jouw aandacht brengen. Het gaat over het energieverbruik en de klimaatimpact van al die digitale toepassingen.

Alles begon met de Nerdlanders (zowel in hun podcast als op Radio 2) en VRT Nws die de aandacht vestigden op de financiële en ecologische kost van AI.
Het trainen en gebruiken van AI vraagt zoveel energie dat het energieverbruik van Amerikaanse datacenters de afgelopen jaren sinds lang weer stijgt. Als we in deze trend verder gaan wordt energie zelfs de bottleneck voor verdere ontwikkeling van AI. 🤯

Alles kost energie

En dit deed me algemeen eens stilstaan bij het energieverbruik van alle computer technologie. Want ja, een webpagina, een mailtje sturen en die gigabites in de cloud, dat vraagt ook allemaal massa’s energie. ⁠

Om je een idee te geven, geef ik je even mee hoe lang je een oude lamp van 60W zou kunnen laten branden voor: ⁠
💡 Eén e-mail van 1MB versturen: 25 minuten⁠ (volgens Energids)
💡 Naar een website surfen: 3,4 minuten⁠ (volgens Website Carbon en Energids)
💡 Eén zoekopdracht: 18 seconden⁠ (Volgens Google)
💡 Eén vraag aan ChatGPT: 6 minuten⁠ (Volgens Nerdland)
💡 Eén afbeelding maken door ChatGPT: 13 minuten (evenveel als je smartphone één keer opladen)⁠ (volgens Nerdland)

Goldman Sachs

En zoals je zelf al dan niet al kan afleiden uit het lijstje hierboven, toont de afbeelding hiernaast van Goldman Sachs heel duidelijk dat een Google zoekopdracht veel minder energie verbruikt dan een prompt aan ChatGPT. 

En afhankelijk van hoe je die energie dan produceert, zal je meer of minder CO2 gaan uitstoten.⁠

Wat kan jij doen?

Soit, wat ik eigenlijk wil zeggen: Met je computer heb je meer impact op milieu en klimaat dan je misschien op het eerste moment dacht.

Dus wil je jouw steentje bijdragen aan het klimaat door je IT gebruik?
Gebruik dan zeker de juiste tool voor datgene wat je wil doen. En denk volgende keer twee keer na als je:

🪨 Het zoveelste (overbodige) mailtje stuurt
🪨 Een bestand opslaat in de cloud
🪨 Je mail naar meerdere mensen stuurt
🪨 Afbeeldingen upload op je website
🪨 Bergen mails verzameld in je mailbox
🪨 ChatGPT de zoveelste vraag stelt om te spelen of wat je beter door een andere tool kan laten doen.

Want vele kleintjes maken een groot.

Deel deze post

Inhoud

Andere artikels

Blijf op de hoogte van nieuwe posts